Tử Vi 2016 Tuổi Ngọ

Xem Tử Vi 2015: sinh năm Mậu Ngọ 38 Tuổi – Dương Nữ

MẬU NGỌ – 38 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 7-2-1978 đến 27-1-1979) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Tay Trầm Hương Tướng tinh: Con Heo. Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Thiên thượng Hỏa (Lửa trên Trời) SAO: Vân Hớn: Tai tiếng, ốm đau HẠN:Thiên la: Ngũ mộ: Hao tài, mất của VẬN NIÊN: Trư phùng Hỏa (Heo gặp lửa) xấu THIÊN CAN: Mậu gặp Ất:

Xem Tử Vi 2015: sinh năm Canh Ngọ 26 Tuổi – Dương Nữ

CANH NGỌ – 26 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 27-1-1990 đến 14-2-1991) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Ngọc Myanmar Tướng tinh: Con Vượng. Con dòng Bạch Đế, trường mạng MẠNG: Lộ Bàng Thổ (Đất đường đi) SAO: Thái Bạch: Hao tài, đau ốm HẠN:Thiên la: Tinh thần bất an VẬN NIÊN: Hầu thực quả (Khỉ ăn trái) THIÊN CAN: Canh gặp Ất: Khắc xuất, thắng

Xem Tử Vi 2015: sinh năm Canh Ngọ 86 Tuổi – Dương Nam

CANH NGỌ – 86 TUỔI –DƯƠNG NAM (Sanh từ 30-1-1930 đến 16-2-1931) Vật Phẩm May Mắn: Rùa Đồng Tướng tinh: Con Vượn – Con dòng Huỳnh Đế, Cô quạnh Mạng: Lộ bàn Thổ (Đất đường đi) Sao: Thái Dương: Vui vẻ phúc lộc đầy đủ Hạn: Ngũ mộ: Hao tài, mất của Vận niên: Long ngộ Vân (Rồng gặp mây) Thiên can: Canh gặp Ất: Khắc xuất, thắng

Xem Tử Vi 2015: sinh năm Nhâm Ngọ 74 Tuổi – Dương Nam

NHÂM NGỌ – 74 TUỔI –DƯƠNG NAM (Sanh từ 15-2-1942 đến 4-2-1943) Vật Phẩm May Mắn: Phật Di Lạc An Lành Tướng tinh: Con Cáo – Con dòng Thanh Đế, Trường mạng Mạng: Dương liễu Mộc (Cây Dương liễu) Sao: Thổ tú: Rối rắm, bất an Hạn: Ngũ mộ: Hao tài mất của Vận niên: Trư phùng Hỏa (Heo gặp lửa), xấu Thiên can: Nhâm gặp Ất: Sinh

Xem Tử Vi 2015: sinh năm Giáp Ngọ 62 Tuổi – Dương Nam

GIÁP NGỌ – 62 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ 3-2-1954 đến 23-1-1955) Vật Phẩm May Mắn: Thất Tinh Trận Thạch Anh Tướng tinh: Con Trĩ – Con dòng Bạch Đế, Phú quý Mạng: Sa trung Kim ( vàng trong cát) Sao: Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt Hạn: Diêm vương: bất lợi đường máu huyết Vận niên: Hầu thực Quả (Khỉ ăn trái) tốt Thiên can:

Xem Tử Vi 2015: sinh năm Bính Ngọ 50 Tuổi – Dương Nam

BÍNH NGỌ – 50 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ 31-1-1966 đến 8-2-1967) Vật Phẩm May Mắn: Quan Công Hắc Ngà Tướng tinh: Con Thuồng Luồng – Con dòng Hắc Đế, tân khổ MẠNG : Thiên Hà Thủy (Nước trên trời) SAO: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Toán tận: trở ngại, va vấp VẬN NIÊN: Xà âm Tĩn (Rắn bị nhốt) THIÊN CAN: Bính gặp

Xem Tử Vi 2015: sinh năm Mậu Ngọ 38 Tuổi – Dương Nam

MẬU NGỌ – 38 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ 7-2-1978 đến 27-1-1979) Vật Phẩm May Mắn: Rồng Xanh Trừ Tiểu Nhân Tướng tinh: Con Heo – Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG : Thiên Thượng Hỏa (Lửa lên trời) SAO: Thổ Tú: rối rắm, nạn tai HẠN: Ngũ mộ: Hoa tài, mất của VẬN NIÊN: Trư Phùng Hỏa (Heo gặp lửa), xấu THIÊN CAN: Mậu gặp