Tử Vi 2016 Tuổi Ngọ

Xem Tử Vi 2015: sinh năm Canh Ngọ 26 Tuổi – Dương Nam

THÁI ẤT TỬ VI – CANH NGỌ – 26 TUỔI –DƯƠNG NAM (Sanh từ 27-1-1990 đến 14-2-1991) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Thanh Ngọc Tướng tinh: Con Vượn – Con dòng Huỳnh Đế, Cô quạnh Mạng: Lộ bàn Thổ (Đất đường đi) Sao: Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt Hạn: Diêm vương: bất lợi đường máu huyết Vận niên: Hầu thực Quả (Khỉ ăn trái) tốt