Xem tử vi Đông Phương: Thứ năm 30/3/2017

Xem tử vi Đông Phương: Thứ năm 30/3/2017 Ngày 30/3/2017 (Thứ Năm: Thanh Long Hoàng Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Bính Thìn Tháng: Giáp Thìn, Năm: Đinh Dậu.

Coi tuổi làm nhà năm 2017 cho người sinh năm 1976 Bính Thìn

– Tam tai: Gia chủ sinh năm 1976, tức tuổi Bính Thìn, cần tránh các năm Tam Tai Dần, Mão, Thìn. Năm dự kiến xây nhà là 2017 tức năm Đinh Dậu, do vậy không phạm Tam tai.

Coi tuổi làm nhà năm 2017 cho người sinh năm 1976 Bính Thìn

– Tam tai: Gia chủ sinh năm 1976, tức tuổi Bính Thìn, cần tránh các năm Tam Tai Dần, Mão, Thìn.

Coi tuổi làm nhà năm 2017 cho người sinh năm 1977 Đinh Tỵ

– Kim Lâu: Năm 2017 Đinh Dậu, gia chủ 41 tuổi (tuổi âm), nếu tiến hành xây nhà trong năm này thì sẽ không rơi vào hạn Kim Lâu. Năm 2017 Đinh Dậu,gia chủ sinh năm 1977 Đinh Tỵ dù không phạm Kim Lâu hay Tam Tai nhưng lại phạm Hoang Ốc. Do vậy, gia chủ không nên xây nhà trong năm nay mà nên chờ tới năm

Coi tuổi làm nhà năm 2017 cho người sinh năm 1977 Đinh Tỵ

– Kim Lâu: Năm 2017 Đinh Dậu, gia chủ 41 tuổi (tuổi âm), nếu tiến hành xây nhà trong năm này thì sẽ không rơi vào hạn Kim Lâu. Năm 2017 Đinh Dậu,gia chủ sinh năm 1977 Đinh Tỵ dù không phạm Kim Lâu hay Tam Tai nhưng lại phạm Hoang Ốc.

Coi tuổi làm nhà năm 2017 cho người sinh năm 1979 Kỷ Mùi

– Tam tai: Gia chủ sinh năm 1979, tuổi Kỷ Mùi, cần tránh các năm Tam tai: Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm dự kiến xây nhà là 2017, tức Đinh Đậu, vì thế gia chủ không phạm Tam tai. Năm 2017, gia chủ sinh năm 1979 Kỷ Mùi phạm Kim Lâu, Hoang Ốc và Trạch tuổi, vì thế, gia chủ không nênn làm nhà trong năm nay để tránh

Coi tuổi làm nhà năm 2017 cho người sinh năm 1979 Kỷ Mùi

– Tam tai: Gia chủ sinh năm 1979, tuổi Kỷ Mùi, cần tránh các năm Tam tai: Tỵ, Ngọ, Mùi.

Coi tuổi làm nhà năm 2017 cho người sinh năm 1943 Quý Mùi

– Thái Tuế: Đây là ngôi sao chủ của năm, quyết định mọi sự hung, cát của cả năm đó. Trong năm 2017 Đinh Dậu, gia chủ không phạm Xung Thái Tuế.

Tử Vi Chính Xác 2016 – Xem Tử Vi 2016 – Bói Tử Vi 2016 -Xem Tử Vi