Tư vấn cách hóa giải hung sát nhà ở năm 2014 (Phần 2)

Trạch Khảm (hướng Bắc)

Trạch Khảm có các hướng: Tọa Ngọ hướng Tý (hướng chính Bắc), tọa Đinh hướng Quý (hướng bắc lệch về Đông Bắc), tọa Bính hướng Nhâm (hướng bắc lệch Tây Bắc). Năm nay, các nhà trạch Khảm có sao Tam Bích bay đến cổng Bắc gặp sao Cửu Tử vận tinh nên chủ về thông minh sáng kiến. Nhưng sao Lục Bạch hướng tinh và Cửu Tử vận tinh đồng cung nên phải đề phòng hỏa hoạn và bệnh về phổi. Để hóa giải nên đặt bể cá phong thủy ở cổng.

Đối với nhà hướng chính Bắc và hướng Bắc lệch Đông Bắc còn có hai sao tọa tinh là Tam Bích và Thất Xích đồng cung nên phải đề phòng trộm cướp, kiện cáo. Thêm vào đó, hai hướng tinh là Lục Bạch và Cửu Tử đồng cung nên phải đề phòng hỏa hoạn. Cách hóa giải là treo đèn lồng đỏ, rắc bột ớt hoặc đốt lửa ở cổng.

file.365886 Tư vấn cách hóa giải hung sát nhà ở năm 2014 (Phần 2)
Treo chuông gió ở cổng không chỉ mang lại âm thanh vui tai mà còn là một biện pháp hóa giải hung sát hữu hiệu. Ảnh minh họa.

Đối với nhà hướng Bắc lệch Tây Bắc có hai tọa tinh là Tam Bích và Bát Bạch đồng cung nên trẻ nhỏ dễ bị hình thương. Tuy nhiên có hai hướng tinh là Lục Bạch và Bát Bạch đồng cung nên giúp gia chủ có tài lộc. Để hóa giải hung sát của Tam Bích và Bát Bạch phải treo đèn lồng đỏ, rắc bột ớt ở cổng và cho trẻ mặc áo đỏ, ăn mật ong. Để thúc đẩy vượng khí của Lục Bạch và Bát Bạch, gia chủ nên treo xâu tiền Ngũ đế ở cửa hoặc đặt nghê đồng, tháp Văn Xương ở cửa.

Trạch Ly (nhà hướng Nam)

Trạch Ly có các hướng: Tọa Tý hướng Ngọ (chính Nam), tọa Quý hướng Đinh (hướng Nam lệch Tây Nam), tọa Nhâm hướng Bính (hướng Nam lệch Đông Nam). Trong năm 2014, các nhà trạch Ly có sao Nhị Hắc tọa tinh bay đến cổng gặp Bát Bạch vận tinh nên phải đề phòng tai nạn bất ngờ. Muốn hóa giải nên treo chuông gió, hồ lô đồng ở cổng. Tuy vậy nhờ có sao Thất Xích và Bát Bạch đồng cung nên sẽ sinh tài lộc lớn.

Ngoài ra, đối với nhà tọa Quý hướng Đinh và tọa Tý hướng Ngọ có hai tọa tinh là Nhị Hắc và Bát Bạch đồng cung nên có tai họa nguy hiểm. Gia chủ nên mang theo đồ kim loại trong người để giải trừ bớt hung hiểm. Ngoài ra cũng nên đặt bể cá hay đài phun nước ở cổng để hóa giải hung sát.

file.365887 Tư vấn cách hóa giải hung sát nhà ở năm 2014 (Phần 2)
 Xâu tiền cổ là một vật vừa có tác dụng hút tài lộc vừa hóa giải hung sát. Ảnh minh họa.

Nhà tọa Nhâm hướng Bính có sao Nhị Hắc và Cửu Tử đồng cung nên trong gia đình có người trở nên ương bướng. Mặt khác có hướng tinh Thất Xích nên gia đình sẽ hay xảy ra cãi cọ. Để hóa giải hung sát của các sao này, gia chủ nên treo chuông gió ở cổng, đặt bể cá hoặc đài phun nước ở cổng.

Trạch Chấn (hướng Đông)

Trạch Chấn có các hướng: Tọa Dậu hướng Mão (hướng chính Đông), tọa Tân hướng Ất (hướng Đông lệch về Đông Nam), tọa Canh hướng Giáp (hướng Đông lệch Đông Bắc).

Trong năm 2014, các nhà trạch Chấn có sao Ngũ hoàng tọa tinh bay đến gặp sao Nhị Hắc vận tinh. Đây là các sao chủ tật bệnh và hao tài nên phải hóa giải bớt tác hại của nó bằng cách treo chuông gió, hồ lô đồng hoặc xâu tiền cổ ở cổng. Thêm vào đó còn có sao Tứ Lục hướng tinh và Nhị Hắc đồng cung nên gia đạo hay bất hòa. Để giải trừ nên rắc bột ớt hoặc đốt lửa ở cổng.

Nhà tọa Dậu hướng Mão và nhà tọa Tân hướng Ất lại có hai tọa tinh là Tam Bích và Ngũ Hoàng đồng cung. Các sao này chủ về phát bệnh tật nên phải giải trừ bớt bằng cách treo đèn lồng đỏ, đốt lửa, rắc bột ớt, cho trẻ nhỏ mặc áo đỏ để hóa giải. Nhà tọa Canh hướng Giáp có hai tọa tinh là Ngũ Hoàng và Bát Bạch đồng cung nên hay làm trẻ nhỏ trong nhà bị đau ốm tai nạn. Cần phải cho trẻ đeo vòng bạc để hóa giải.

Các nhà thuộc trạch Chấn nói chung trong năm nay hướng Đông Bắc là hướng vượng tài lộc nên hãy thường xuyên mở cổng, cửa, cửa sổ ở hướng này để hút tài lộc.

Trạch Đoài (hướng Tây )

Trạch Đoài có các hướng: Tọa Mão hướng Dậu (chính Tây), tọa Ất hướng Tân (hướng Tây lệch Tây Bắc), tọa Giáp hướng Canh (hướng Tây lệch Tây Nam). Nói chung các nhà trạch Đoài trong năm Giáp Ngọ có sao Cửu Tử tọa tinh gặp sao Lục Bạch nên phải đề phòng hỏa hoạn và bệnh ở đường sinh dục. Thêm vào đó lại có Cửu Tử hướng tinh và Lục Bạch đồng cung nên tình hình càng nghiêm trọng. Cần phải đặt voi sứ, sư tử đá ở cổng, đặt tháp Văn Xương hay gương Bát Quái để hóa giải Cửu Tử, đặt bể cá cảnh ở cổng để hóa giải Lục Bạch.

Tuy nhiên, trong năm nay có hai sao tọa tinh Bát Bạch cùng hai hướng tinh Cửu Tử đồng cung cho nên hỷ sự lâm môn và thu nhập tăng. Để thủ đẩy tài vận, gia chủ nên treo xâu tiền Ngũ Đế hoặc đặt nghê đá ở cổng.

Riêng nhà tọa Giáp hướng Canh còn có Tứ Lục và Cửu Tử đồng cung nên phải đề phòng cả hỏa hoạn. Cách hóa giải cũng là treo xâu tiền Ngũ Đế hoặc đặt nghê đá ở cổng. Các nhà trong trạch Đoài năm nay thì hướng Tây Nam là vượng tài cho nên hãy thường xuyên mở cửa, cổng, cửa sổ ở hướng này để hút tài lộc và vượng khí.

Cùng Danh Mục :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>